Suomalaisista aikuisista museossa käy vähintään kerran vuodessa 60 prosenttia. Määrä on keskiarvo, ja todellisuudessa se jakaantuu paljon epätasaisemmin. On ihmisiä, jotka eivät käy museossa lainkaan, ja toisaalta hyvin aktiivisia museokävijöitä, jotka saattavat käydä museossa vaikkapa kerran kuukaudessa tai useamminkin. Museokäynneille olisi paljon enemmänkin potentiaalia. Esimerkiksi ruotsalaiset käyvät museoissa kaksi kertaa suomalaisia enemmän.

Tärkeimmät syyt käydä museossa

Suomen Museoliitto kehittää jatkuvasti museoiden toimintaa, jotta yleisön toiveet ja museoiden tarjonta kohtaisivat toisensa mahdollisimman hyvin. Toimivaksi ratkaisuksi on osoittautunut esimerkiksi se, että tutkimuksissa on selvitetty syitä, joiden vuoksi suomalaiset käyvät museoissa. Kun motiivit ovat selvillä, museoita on helpompi markkinoida ja näyttelyitä koota.

Suurin syy museoissa käymiselle on yleinen kiinnostus, joka voi vastaajasta riippuen kohdistua joko historiaan laajemmin tai tiettyyn teemaan tai aikakauteen. Tähän motiiviin yhdistyy myös halu oppia uusia asioita ja laajentaa yleissivistystä. Museot vastaavat näihin tarpeisiin tarjoamalla tietoa mahdollisimman kiinnostavalla ja helposti omaksuttavalla tavalla. Mikäli museoon menee yhdessä jonkun kanssa, oppimisprosessia voi laajentaa keskustelemalla aiheesta yhdessä.

Museot ovat sivistävää ajanvietettä

Samalla kun museot nähdään sivistystä lisäävinä oppimisen paikkona, ne koetaan myös mieleisenä tapana viettää aikaa. Museot tarjoavat elämyksiä, joita arjessa ei saa, ja ne kutsuvat lisäksi rauhoittumaan ja pysähtymään. Hektisen arjen vastapainoksi museoissa kiire lakkaa ja on lupa keskittyä vain yhteen asiaan. Monet kokevat mielekkäänä tekemisenä myös museoissa käymisen yhdessä lasten kanssa. Kun näyttely on hyvin rakennettu, lapset viihtyvät museossa ja oppivat paljon. Lasten ihmettelyä kuunnellessa oppii kuin vahingossa myös aikuinen!

Tutkimusten mukaan suurin syy museoissa käymättömyydelle on se, ettei niiden tarjonnasta tiedetä kylliksi. Tässä asiassa museoiden tiedotuksessa on parantamisen varaa, mutta aktiivisemman roolin voi ottaa myös itse. Tietoa eri museoiden ajantasaisista näyttelyistä löytyy helposti esimerkiksi museoiden omilta nettisivuilta ja paikkakuntien menotiedoista. Kun tarjontaa seuraa säännöllisesti, löytää todennäköisesti myös omia mielenkiinnonkohteita vastaavan näyttelyn. Lisäksi kannattaa astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja poiketa toisinaan katsomaan sellaista näyttelyä, jonka teemasta ei tiedä etukäteen mitään.