Suomen yli tuhannesta museosta ammatillisesti hoidettuja museoita, jotka ovat avoinna ympäri vuoden, on 300. Näiden lisäksi Suomessa on lukuisia kuntien, yhdistysten, yksityishenkilöiden ja säätiöiden ylläpitämiä paikallismuseoita ja kokoelmia. Näitä ylläpidetään pääosin vapaaehtoisvoimin.

Mikä on museo?

Museo on laitos, jonka tehtävä on edistää tutkimusta ja opetusta tai tuottaa inspiraatiota, mielihyvää ja jopa uudistaa ajattelua. Museot keräävät erilaista taidetta tai kulttuurihistoriaa, luonnontiedettä tai muita tieteen alalajeja koskevaa aineistoa. Kokonainen ulkoilma-aluekin voidaan luokitella museoksi, kuten Helsingin Seurasaaressa ja Suomenlinnassa.

Se alue, mihin tavallinen museokävijä saa tutustua, on pieni verrattuna siihen, mitä muuta museossa tapahtuu. Yleensä museon kokoelmista on vain murto-osa esillä, joten kulissien takana säilytetäänkin usein hyvinkin arvokkaita kokoelmia, konservoidaan taideteoksia tai artefakteja ja tehdään tutkimustyötä.

Suosituimmat museot

Taidemuseoiden suursuosikkeja, jotka houkuttelevat korkeita kävijämääriä vuodesta toiseen ovat mm. Ateneumin Taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsingin Kaupunginmuseo sekä EMMA-Espoon modernin taiteen museo. Kulttuurihistoriallisista museoista on kärjessä tietysti Suomen Kansallismuseo. Muita suosikkeja ovat Turun linna, Hämeen linna sekä Luonnontieteellinen museo.

Kuka museoiden toiminnan maksaa?

Koska museoiden tehtävä on palvella yhteiskuntaa ja sen kehitystä ja olla tavoittelematta taloudellista hyötyä, tuetaan museoita ulkopuolisin varoin. Moni museo tarjoaa täysin vapaan sisäänpääsyn ympäri vuoden tai tiettyinä päivinä vuodessa. Museoiden toimintaa tukevatkin Suomen valtio sekä erilaiset museoiden omat tukisäätiöt. Niitä tuetaan myös veikkausvoittovaroin.

Esimerkiksi Nykytaiteen museo Kiasmaa tuettiin suoraan valtion kassasta sen perustamisesta, vuodesta 1998 lähtien. Vuonna 2008 perustettiin Kiasman tukisäätiö koska katsottiin, että museon saama julkinen rahoitus ei ollut kasvanut. Säätiön välityksellä pystyy Kiasma vastaanottamaan raha- testamentti- ja taidelahjoituksia. Seuraavaksi koko Valtion taidemuseo sitten muutettiin säätiöksi ja sitä siirryttiin tukemaan veikkausvoittovaroin. Tähän nykyisin virastomuotoiseen museoon kuuluvat Kiasman lisäksi Kuvataiteen keskusarkisto, Ateneum sekä Sinebrychoffin taidemuseo.

Mitä museoissa voi tehdä?

Yleensä museot tarjoavat näyttelyiden lisäksi paljon oheisohjelmaa. Itse näyttelyyn voi toki tutustua omia aikojaan, mutta useimmat museot järjestävät myös näyttelyopastuksia, joissa paneudutaan syvemmin esimerkiksi taiteilijaan tai esineistön historiaan. Päiväkoti- koululais- ja opiskelijaryhmät voivat tilata opastuksen, jolloin se on räätälöity heidän tarpeisiinsa. Erityisen paljon opastettuja kierroksia tilataan kulttuurihistoriallisiin museoihin, kuten esimerkiksi Suomen Kansallismuseoon.

Lisäksi museoissa järjestetään opetustilaisuuksia, kuten luentosarjoja ja keskustelutilaisuuksia. Jos haluaa itse osallistua näyttelyn innoittamiaan tekemiseen, voi osallistua työpajoihin. Esimerkiksi Kiasma järjestää usein taidenäyttelyn yhteydessä työpajoja sekä aikuisille että lapsille.